Skip to main content

Εράνισμα προσωπικών δεδομένων – 2/2023

Πρώτη δημοσίευση: εφημερίδα “Εστία”
Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 27/01/2023

Αιμίλιος Κορωναίος
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
LL.M. (mult.), CIPP/E, CIPM, CIPT

Α.Π.Δ.Π.Χ. – Ερωτηματολόγιο

Πρόσκληση προς επαγγελματίες της προστασίας δεδομένων για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου απευθύνει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η εποπτική αρχή υλοποιεί ένα νέο έργο με τίτλο «Ενήμεροι εξ ορισμού: προωθώντας την ευαισθητοποίηση κρίσιμων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων (παιδιά και επαγγελματίες προστασίας δεδομένων) – byDefault». Η υλοποίηση πραγματοποιείται από κοινού με άλλους φορείς, συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένας από τους βασικούς στόχους του έργου είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων. Για την υλοποίηση της είναι απαραίτητη η κατά το δυνατό ορθή αποτύπωση των αναγκών και των καίριων θεματικών οι οποίες απασχολούν τους επαγγελματίες του χώρου. Με σκοπό την επίτευξη αυτής, η Αρχή έχει ετοιμάσει ειδικό ερωτηματολόγιο, ο σύνδεσμος στο οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα της («www.dpa.gr»).

Κύπρος – Ευρωπαϊκή ημέρα

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την 28η Ιανουαρίου. Όπως επισημαίνεται, αυτή καθιερώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως η Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για τον εορτασμό της, η εποπτική αρχή κάθε χρόνο προγραμματίζει στοχευμένες εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ιδιωτικότητας. Φέτος, η δραστηριότητά της θα επικεντρωθεί σε φοιτητές διαφόρων σπουδών, δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα είναι στη διάθεσή τους για συζήτηση θεμάτων, προβληματισμών και ερωτημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της. Παράλληλα, το Γραφείο Επιτρόπου θα είναι και στη διάθεση των ΜΜΕ και άλλων οργανωμένων συνόλων τα οποία το έχουν προσεγγίσει, για διοργάνωση συναφών εκδηλώσεων.

Ε.Ε. – Ανθεκτικότητα

Σε ισχύ τέθηκαν δύο νέες, πολύ σημαντικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τις κρίσιμες και ψηφιακές υποδομές, οι οποίες θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητά της έναντι των απειλών εντός και εκτός διαδικτύου, ήτοι  επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και λοιπά εγκλήματα, κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και φυσικές καταστροφές. Πρόκειται για την Οδηγία σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση («Οδηγία NIS2») και την Οδηγία για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων («Οδηγία CER»), οι οποίες αντικαθιστούν παλαιότερη ενωσιακή νομοθεσία. Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία είκοσι ενός μηνών για να μεταφέρουν και τις δύο Οδηγίες στο εθνικό τους δίκαιο.

Η.Π.Α. – Διαγνωστικό κέντρο

Το ποσό των 16.500 δολαρίων καλείται να καταβάλει διαγνωστικό κέντρο στην Τζόρτζια, καθώς και να εφαρμόσει σχέδιο λήψης διορθωτικών μέτρων, κατόπιν συμφωνίας του με την αρμόδια εποπτική αρχή. Και αυτό, γιατί, όπως καταγγέλθηκε, χορήγησε με καθυστέρηση μεγαλύτερη των επτά μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος τον ιατρικό φάκελο θανόντα πατέρα στην κόρη του, παρά την υφιστάμενη πρόβλεψη έγκαιρης πρόσβασης των ασθενών στα προσωπικά δεδομένα υγείας τους. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, η πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων, βοηθά τους ασθενείς στην καλύτερη προστασία της υγείας τους, στην επικοινωνία με τους θεράποντες ιατρούς τους και στην εφαρμογή των μέτρων θεραπείας τους. Γι’ αυτούς τους λόγους απολαμβάνουν του δικαιώματος έγκαιρης πρόσβασης.

Ισπανία – Υ.Π.Δ.

Περισσότεροι από 100.000 οργανισμοί διαθέτουν πλέον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), σύμφωνα με την ενημέρωση της εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων. Εξ αυτών, 91.221 έχουν ορισθεί στον ιδιωτικό τομέα και 9.129 στον δημόσιο τομέα. Έχει μάλιστα δημιουργηθεί δημόσιο μητρώο των στοιχείων τους, στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση οι πολίτες δωρεάν, ώστε να γνωρίζουν με ποιον θα επικοινωνήσουν, εφόσον χρειασθεί. Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΔ αποτελεί πρόσωπο-κλειδί για την ορθή και πλήρη εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, γνωστού και ως «GDPR», εντός του εκάστοτε οργανισμού, καθώς μεταξύ άλλων, αυτός παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο, ενημερώνοντας και συμβουλεύοντας σχετικά. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν μαζί του, ιδίως για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Νέα Ζηλανδία – Περιστατικά παραβίασης

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων τα οποία γνωστοποιούνται στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας αυτών, όπως διαπιστώνει ο αρμόδιος Επίτροπος. Η εν λόγω κλιμάκωση αποτελεί μια υπενθύμιση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ότι οφείλουν να προστατεύουν τα δεδομένα των πολιτών, τα οποία επεξεργάζονται. Ενθαρρύνονται, λοιπόν, να κατανοήσουν ότι τα περιστατικά παραβίασης μπορούν να συμβούν σε βάρος οιουδήποτε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Όταν μάλιστα εκδηλωθούν, η προσέγγιση των επικεφαλής οφείλει να είναι ανθρωποκεντρική, να προστατεύονται δηλαδή κατά προτεραιότητα τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων. Κατά τις οικείες διαπιστώσεις, η πλειοψηφία των περιστατικών οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος, π.χ. εσφαλμένη αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μη εξουσιοδοτημένη κοινολόγηση.

 

Αιμίλιος Κορωναίος | Δικηγόρος Αθηνών | 2024