Skip to main content

Εράνισμα προσωπικών δεδομένων – 15/2022

Πρώτη δημοσίευση: εφημερίδα “Εστία”
Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 21/07/2022

Αιμίλιος Κορωναίος
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
LL.M. (mult.), CIPP/E, CIPM

Α.Π.Δ.Π.Χ. – «Clearview AI»

Το μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία της ποσού ύψους 20.000.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) στην εταιρεία «Clearview AI». Η εν λόγω αμερικανική εταιρεία φέρεται να διαθέτει βάση δεδομένων με περισσότερες από είκοσι δισεκατομμύρια εικόνες προσώπων, τις οποίες έχει συλλέξει από δημόσιες πηγές, όπως ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω αυτών και χάρη στην τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, η βάση δεδομένων της καθιστά εφικτή την ταυτοποίηση ατόμων. Όπως έκρινε η ΑΠΔΠΧ, η κατ’ αυτό τον τρόπο συλλογή και επεξεργασία εικόνων παραβιάζει σειρά ρυθμίσεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Πρόκειται για μια ακόμη ευρωπαϊκή αποδοκιμασία, μετά τις αποφάσεις των εποπτικών αρχών Γαλλίας, Ιταλίας και Ηνωμένου Βασιλείου σε βάρος της ίδιας εταιρείας.

Κύπρος – Ιατρικοί φάκελοι

Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη καταγγείλασα παραβίαση προσωπικών δεδομένων στην Κύπρο. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ενώ απουσίαζε με άδεια ασθενείας από τη θέση εργασίας της σε γενικό νοσοκομείο, συνάδελφός της άδειασε τα συρτάρια του γραφείου της, τοποθετώντας έγγραφα και προσωπικά αντικείμενά της σε χάρτινα κιβώτια, χωρίς προηγουμένως να την ενημερώσει. Σε αυτά τα συρτάρια η καταγγείλασα είχε τους πρωτότυπους ιατρικούς φακέλους της ιδίας, του συζύγου της και των τέκνων της. Το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έκρινε μεν ως αυθαίρετες τις ενέργειες σε βάρος της καταγγείλασας, διαπίστωσε όμως και το παράνομο της τήρησης από αυτήν των επίμαχων ιατρικών φακέλων στο γραφείο της, οι οποίοι θα έπρεπε να τηρούνται στον χώρο του αρχείου του νοσοκομείου. Για τον λόγο αυτό της απηύθυνε επίπληξη για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Η.Π.Α. – Δεδομένα θέσης

Τη δέσμευσή της να εφαρμόσει το προστατευτικό πλαίσιο στην πλήρη έκτασή του κατά της παράνομης χρήσης και κοινολόγησης εξαιρετικά ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών, όπως είναι τα δεδομένα τα οποία αποκαλύπτουν την τοποθεσία μας, διατράνωσε για μία ακόμη φορά η αρμόδια Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου («Federal Trade Commission»). Κατά την οικεία ανάρτηση, όταν οι χρήστες αλληλεπιδρούν με συσκευές οι οποίες συνδέονται στο διαδίκτυο, όπως π.χ. το έξυπνο κινητό τηλέφωνό τους, αυτές οι συσκευές μπορούν να επικοινωνούν με πύργους κινητής τηλεφωνίας, να συνδέονται σε δίκτυα «WiFi» και να λαμβάνουν σήματα «GPS», δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα πλήρες αρχείο με δεδομένα θέσης του χρήστη.

Ισπανία – Καλοκαιρινές διακοπές

Εν μέσω καλοκαιρινής ραστώνης για ορισμένους και επικείμενων διακοπών για άλλους, η εποπτική αρχή προβάλλει εκ νέου παλαιότερες βασικές κατευθύνσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μας κατά τις θερινές εξορμήσεις. Μεταξύ άλλων, υπενθυμίζεται ότι η ανάρτηση φωτογραφιών με τρίτους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαιτεί τη συγκατάθεση αυτών. Συνιστάται επίσης η αποφυγή της κοινοποίησης στο διαδίκτυο της καλοκαιρινής τοποθεσίας μας, καθώς αποτελεί τροφή για ενέργειες διαρρηκτών οι οποίοι θα γνωρίζουν πλέον ότι απουσιάζουμε από την οικία μας. Σε σχέση με τη χρήση δωρεάν «WiFi», προτείνονται ως καλές πρακτικές η μη αξιοποίησή του για ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών, διαδικτυακές αγορές και ηλεκτρονική πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό μας, καθώς αποτελεί συχνά στόχο κυβερνοεγκληματιών, οι οποίοι αναζητούν κωδικούς λογαριασμών και λοιπά δεδομένα.

Καναδάς – Κωδικοί πρόσβασης

Η εποπτική αρχή της χώρας ένωσε τις δυνάμεις της με άλλες εποπτικές αρχές για την δημοσίευση δωρεάν οδηγού στην ιστοσελίδα της με χρήσιμες συμβουλές σχετικά με επιθέσεις «credential stuffing». Πρόκειται για επιθέσεις οι οποίες εκμεταλλεύονται την τάση μας να χρησιμοποιούμε κυρίως τον ίδιο κωδικό πρόσβασης σε περισσότερους λογαριασμούς μας στο διαδίκτυο. Η πρακτική αυτή παρέχει τη δυνατότητα σε κυβερνοεγκληματίες οι οποίοι αποκτούν τα στοιχεία πρόσβασής μας σε έναν λογαριασμό μας, κατόπιν κυβερνοεπίθεσης, να συνδεθούν στη συνέχεια με ευκολία σε άλλους λογαριασμούς μας.

Ρωσία – Διαβιβάσεις

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στη Ρωσία απασχόλησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεκτική εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Σύμφωνα με τη σχετική δήλωση, η Ρωσία βρίσκεται σε de facto εμπόλεμη κατάσταση εναντίον της Ουκρανίας, γεγονός το οποίο οδήγησε στον αποκλεισμό της από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πολλά ευρωπαϊκά κράτη όμως έχουν στενούς οικονομικούς και ιστορικούς δεσμούς με τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν χώρα συχνά ανταλλαγές προσωπικών δεδομένων. Οι τελευταίες μπορούν να πραγματοποιούνται εφόσον υφίσταται νομικός λόγος, έχει επιλεγεί κατάλληλος μηχανισμός διαβίβασης από τους προβλεπόμενους στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και έχει αντιμετωπισθεί, ανάλογα με τη διαβίβαση, τυχόν κίνδυνος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, με τη λήψη πρόσθετων μέτρων.

Αιμίλιος Κορωναίος | Δικηγόρος Αθηνών | 2024