Skip to main content

Προσωπικά δεδομένα και κάμερες: οι Ετήσιες Εκθέσεις Κύπρου και Ελλάδας

Πρώτη δημοσίευση: www.taxheaven.gr
Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 21/04/2021

Αιμίλιος Κορωναίος
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
LL.M. (Aberdeen), ΜΔΕ (Αθήνα)

Α. Εισαγωγή

Με την υπ’ αριθμ. 12/2021 απόφαση, που δημοσιεύθηκε την 7η Απριλίου, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) επέβαλε σε εταιρεία πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για παράνομη λειτουργία κάμερας σε βάρος εργαζομένων. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν διέθετε καταγραφικό, αλλά μετέδιδε εικόνα στο κινητό τηλέφωνο του ιδιοκτήτη της εταιρείας. Όπως επισημαίνει η ΑΠΔΠΧ στην εν λόγω απόφαση, τα δεδομένα εικόνας και ήχου, εφόσον αναφέρονται σε πρόσωπα, συνιστούν προσωπικά δεδομένα. Η δε λήψη εικόνας προσώπου από σύστημα βιντεοεπιτήρησης συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Επομένως, είναι αναγκαία για τη νομιμότητα της λειτουργίας του η συμμόρφωση με το οικείο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Εν προκειμένω, η ΑΠΔΠΧ έκρινε ότι το σύστημα βιντεοεπιτήρησης λειτουργούσε παρανόμως, καθώς λαμβανόταν εικόνα από χώρους γραφείων των εργαζομένων, στους οποίους χώρους κατά κανόνα πραγματοποιούνταν λογιστικές εργασίες. Προβληματική κρίθηκε επίσης ότι ήταν και η δυνατότητα επιτήρησης σε πραγματικό χρόνο της κάμερας από τον διευθυντή της εταιρείας μέσω κινητού τηλεφώνου, καθώς αυτό, μεταξύ άλλων, αύξανε τον κίνδυνο για χρήση του υλικού προς επιτήρηση των εργαζομένων.

Με έναυσμα την απόφαση αυτή, λοιπόν, η δημοσίευση της οποίας καταδεικνύει το πάντα επίκαιρο του θέματος, παρουσιάζουμε σήμερα επιλεκτικά στοιχεία από την Ετήσια Έκθεση του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου για το 2019 (Ετήσια Έκθεση Κύπρου) και την Ετήσια Έκθεση της ΑΠΔΠΧ για το 2019 (Ετήσια Έκθεση Ελλάδας). Αμφότερες δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στις οικείες ιστοσελίδες (www.dataprotection.gov.cy και www.dpa.gr αντίστοιχα), με την Ετήσια Έκθεση Κύπρου να δημοσιεύεται τον Μάρτιο και την Ετήσια Έκθεση Ελλάδας τον Απρίλιο. Τα παρουσιαζόμενα στοιχεία έχουν ενδιαφέρον και λόγω της ποικιλίας τους, καθώς θέτουν ζητήματα νόμιμης λειτουργίας συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε κτηματολογικό γραφείο, φυλακές, κέντρο αποκατάστασης, πολυκατοικίες, τράπεζα, οικοτροφείο, νηπιαγωγείο, καταστήματα, εμπορικά κέντρα, επιχειρήσεις, κέντρα αναψυχής, οικίες, καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών, δημόσια σχολεία, καθώς και ζητήματα νόμιμης χρήσης καμερών-ταμπλό (dash cams). Πέραν της Ελλάδας, όπως έχει κατ’ επανάληψη αναφερθεί η παρουσίαση υποθέσεων από την Κύπρο έχει χρησιμότητα, λόγω της εγγύτητας των σχετικών ρυθμίσεων των δύο χωρών.

Υπενθυμίζεται ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά τη λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στη Χώρα μας συγκροτείται κυρίως από τα ακόλουθα κείμενα:

i. Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, γνωστός και ως ΓΚΠΔ ή GDPR,
ii. Ν. 4624/2019 για τα μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ και την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680,
iii. Άρθρο 14 N. 3917/2011 για τη χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους,
iv. ΠΔ 75/2020 για τη χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους,
v. Συστάσεις (υποδείγματα) 2/2020 της ΑΠΔΠΧ για την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης κατά την επεξεργασία δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης,
vi. Οδηγία 1/2011 της ΑΠΔΠΧ σχετικά με τη χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών,
vii. Κατευθυντήριες γραμμές 3/2019 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω βιντεοσυσκευών.

 

Β. Η Ετήσια Έκθεση Κύπρου

Κατά την Ετήσια Έκθεση Κύπρου, το Γραφείο Επιτρόπου απασχόλησαν οικείες υποθέσεις ουκ ολίγες φορές, όπως καταδεικνύεται με την ακόλουθη παράθεση των κυριότερων εξ αυτών.

 1. Κάμερες σε κτηματολογικό γραφείο

Η υπόθεση αφορούσε τη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε κτηματολογικό γραφείο. Κατά την καταγγελία, σε γραφειακό χώρο που δεν υπερέβαινε τα 25 τ.μ. είχαν εγκατασταθεί και λειτουργούσαν 7 κάμερες, οι οποίες κατέγραφαν εργαζομένους. Όπως επεσήμανε σε σχετική επιστολή της η Επίτροπος, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τη σχετική Οδηγία που έχει εκδώσει για τις εργασιακές σχέσεις, ο έλεγχος και η παρακολούθηση εργαζομένων στο χώρο εργασίας επιτρέπεται μόνο όταν ο εργοδότης είναι σε θέση να δικαιολογήσει τη νομιμότητα και την αναγκαιότητά τους, χωρίς να υπάρχει λιγότερος παρεμβατικός τρόπος για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών. Περαιτέρω, αυτή διευκρίνισε ότι επιτρέπεται η καταγραφή σε εισόδους, εξόδους, ταμεία, αποθήκες και κλιμακοστάσιο, εφόσον τοποθετούνται προειδοποιητικές πινακίδες για την καταγραφή. Κατόπιν τούτων, το κτηματολογικό γραφείο συμμορφώθηκε στις υποδείξεις της Επιτρόπου.

 1. Κάμερες σε φυλακές

Η υπόθεση αφορούσε τη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε γραφειακούς χώρους φυλακών. Κατά την καταγγελία, η οποία υποβλήθηκε εκ μέρους δεσμοφυλάκων, η καταγραφή των τελευταίων προσέβαλε την προσωπική ελευθερία τους, την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπειά τους. Σε συνέχεια του ελέγχου της Επιτρόπου που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν τρεις κάμερες σε τρεις αντίστοιχους χώρους, όπου διενεργείτο γραφειακής φύσης εργασία από δεσμοφύλακες. Στους ίδιους όμως χώρους εισέρχονταν κατάδικοι για την υποβολή αιτημάτων/αιτήσεων. Η Διοίκηση των φυλακών θεωρούσε αναγκαία τη λειτουργία των καμερών για λόγους ασφαλείας και πρόληψης/αποφυγής παράνομων ενεργειών.

Η Επίτροπος έκρινε ότι η λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης ήταν δικαιολογημένη, έπρεπε όμως να βρεθεί λύση, ώστε να μην καταγράφονται οι δεσμοφύλακες. Υπέδειξε, λοιπόν, τον διαχωρισμό του κάθε χώρου σε δύο, με τον ένα να χρησιμοποιείται για την καταχώριση των αιτήσεων και τον άλλο για τη γραφειακή εργασία των δεσμοφυλάκων. Περαιτέρω, έπρεπε να λάβει χώρα μετακίνηση των καμερών, ώστε να καταγράφεται η είσοδος του χώρου όπου οι κατάδικοι άφηναν τις αιτήσεις τους και να μην καταγράφεται ο εκάστοτε δεσμοφύλακας κατά την τέλεση της γραφειακής εργασίας του. Οι υποδείξεις της Επιτρόπου υιοθετήθηκαν από τη διευθύντρια των φυλακών.

 1. Κάμερες σε κέντρο αποκατάστασης

Η υπόθεση αφορούσε τη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε κέντρο αποκατάστασης. Κατά την καταγγελία, το εν λόγω σύστημα είχε ως σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο του προσωπικού και των ενοίκων του κέντρου. Όπως επεσήμανε σε σχετική επιστολή της η Επίτροπος, κατά τον ΓΚΠΔ οι εικόνες που καταγράφονται πρέπει να είναι απολύτως απαραίτητες για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού. Εν προκειμένω, η λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε συνεχή βάση στη βεράντα του ισογείου και του πρώτου ορόφου, όπου το προσωπικό έκανε διάλειμμα, στην κουζίνα όπου έκαναν διάλειμμα οι μη καπνιστές, στον υπόγειο χώρο στάθμευσης και ειδικότερα στον χώρο όπου έκαναν διάλειμμα οι καπνιστές, στο nursing station, στην κουζίνα, στο φαρμακείο και στους διαδρόμους φαινόταν ότι αποτελεί υπερβολική και δυσανάλογη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κατά παράβαση του άρθρου 5 παρ. 1 περ. γ΄ του ΓΚΠΔ. Εξάλλου οι κάμερες δεν θα έπρεπε να καταγραφούν εικόνες, κινήσεις και προσωπικές συμπεριφορές των εργαζομένων. Περαιτέρω, όπως τόνισε η Επίτροπος, η συνεχής παρακολούθηση προσώπων με σύστημα βιντεοεπιτήρησης σε κέντρο ευγηρίας κατά κανόνα δεν επιτρέπεται, καθώς αποτελεί επέμβαση στην ιδιωτική ζωή και προσβάλλει την προσωπικότητα. Κατόπιν τούτων, το κέντρο αποκατάστασης συμμορφώθηκε στις ως άνω υποδείξεις.

 1. Κάμερες σε πολυκατοικίες

Σε σειρά καταγγελιών για τη λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε πολυκατοικίες, η Επίτροπος, παραπέμποντας σε σχετική ανακοίνωσή της, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι: α) οι ένοικοι/ιδιοκτήτες πολυκατοικίας έχουν δικαίωμα τοποθέτησης και λειτουργίας συστήματος βιντεοεπιτήρησης έξω από τα διαμερίσματά τους, δεδομένου ότι οι κάμερες καταγράφουν εικόνες αποκλειστικά του δικού τους προσωπικού χώρου, β) σε περίπτωση που ένοικος/ιδιοκτήτης επιθυμεί την εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε κοινόχρηστους χώρους, π.χ. χώρους στάθμευσης, σκάλες ή έξω από τον ανελκυστήρα, θα πρέπει να θέσει την επιθυμία του υπόψη της διαχειριστικής επιτροπής, ώστε να ψηφιστεί από αυτή.

 1. Κάμερες σε τράπεζα

Η υπόθεση αφορούσε προγραμματισμένη απεργία σε τράπεζα. Σύμφωνα με την καταγγελία, η τράπεζα ενημέρωσε το προσωπικό της ότι σε περίπτωση παρατήρησης φαινομένων που θα έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού, το οποίο θα επιθυμούσε να εισέλθει στο κτήριο για να εργαστεί, θα γινόταν χρήση του οικείου συστήματος βιντεοεπιτήρησης, ώστε να υπάρξουν παραπομπές σε πειθαρχική διαδικασία. Όπως επεσήμανε η Επίτροπος στους καταγγείλαντες κατόπιν σχετικών επικοινωνιών της, ο σκοπός της ενδεχόμενης χρήσης καταγραφών του συστήματος βιντεοεπιτήρησης από την τράπεζα κατά την ημέρα της απεργίας ήταν αποκλειστικά η αποτροπή/περιορισμός της διάπραξης αξιόποινων πράξεων και η συμβολή στη διερεύνησή τους/αναγνώριση των εμπλεκόμενων προσώπων. Ο εν λόγω σκοπός ήταν νόμιμος.

 1. Κάμερες σε οικοτροφείο

Η υπόθεση αφορούσε την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης στους διαδρόμους που συνέδεαν τέσσερα συγκροτήματα οικοτροφείου ιδρύματος για σκοπούς επιτήρησης της διακίνησης των οικότροφων, προς όφελος της δικής τους ασφάλειας/σωματικής ακεραιότητας. Τέθηκε υπόψη της Επιτρόπου κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος του διευθυντή του ιδρύματος. Όπως επισημάνθηκε στην Επίτροπο, στο οικοτροφείο διέμεναν 15-18 άτομα με διανοητική αναπηρία. Από τα τέσσερα διώροφα συγκροτήματα, μόνο δύο χρησιμοποιούνταν για σκοπούς διαμονής των οικότροφων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο έλεγχος της διακίνησης των οικότροφων από τους λειτουργούς του ιδρύματος σε χώρο μη ενιαίο και δύο επιπέδων να μην είναι ευχερής, ιδίως κατά τις βραδινές ώρες. Περαιτέρω, το εν λόγω σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν απέβλεπε  στην καταγραφή των κινήσεων λειτουργών/νοσηλευτών, ούτε στη συνεχή παρακολούθηση των οικότροφων. Λαμβάνοντας υπόψη της αυτές τις πληροφορίες, η Επίτροπος έκρινε ότι το σύστημα βιντεοεπιτήρησης ήταν νόμιμο, δεδομένου ιδίως ότι οι οικότροφοι βρίσκονταν σε ευαίσθητη κατάσταση και το σύστημα θα μπορούσε να συνδράμει στην πρόληψη, αλλά και αντιμετώπιση ανεπιθύμητων συμβάντων.

 1. Κάμερες σε νηπιαγωγείο

Η υπόθεση αφορούσε την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης στον περιμετρικά περιβάλλοντα χώρο ιδιωτικού νηπιαγωγείου. Τέθηκε υπόψη της Επιτρόπου κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος από τον διευθυντή του. Σκοπός της λειτουργίας του συστήματος ήταν η ασφάλεια του νηπιαγωγείου από κακόβουλες ενέργειες και κατ’ επέκταση η προστασία του επίμαχου χώρου. Είχε δε ληφθεί σχετική άδεια του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Παιδείας και η ενεργοποίηση των καμερών θα γινόταν μετά το πέρας των μαθημάτων, όταν μαθητές και δάσκαλοι θα είχαν αποχωρήσει. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις πληροφορίες, η Επίτροπος έκρινε ότι το σύστημα βιντεοεπιτήρησης ήταν νόμιμο, δεδομένου ιδίως ότι δεν θα γινόταν καταγραφή παιδιών και δασκάλων.

 1. Κάμερες σε καταστήματα, εμπορικά κέντρα, επιχειρήσεις και κέντρα αναψυχής

Σε σχετική ανακοίνωσή της η Επίτροπος σημείωσε ότι, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, παραδείγματα όπου επιτρέπεται η λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης για τις εν λόγω περιπτώσεις είναι η είσοδος/έξοδος κτηρίου, έξω από το ασανσέρ και εστιάζοντας αποκλειστικά σε αυτό, πάνω από μηχάνημα κάρτας/ταμείου και εστιάζοντας αποκλειστικά σε αυτό, καθώς και σε χώρο στάθμευσης. Παραδείγματα όπου δεν επιτρέπεται η λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι οι διάδρομοι, μέσα σε ασανσέρ, σε χώρο αναμονής, σε τουαλέτες, καθώς και σε εσωτερικό/εξωτερικό χώρο εστίασης, καφετέριας και εστιατορίου. Δεν επιτρέπεται επίσης ο έλεγχος της προσωπικής συμπεριφοράς, των προσωπικών επαφών και της αποδοτικότητας των ατόμων μέσω τέτοιων συστημάτων. Τέλος, επιβεβλημένη είναι η ανάρτηση προειδοποιητικών πινακίδων.

 1. Χρήση καμερών-ταμπλό (dash cams)

Σε σχετική ανακοίνωσή της η Επίτροπος σημείωσε ότι είχε γίνει αποδέκτης ερωτημάτων από πολίτες για τη νομιμότητα της χρήσης dash cams προς επίτευξη των σκοπών της καταγραφής διαδρομών, της καταγραφής πιθανής επικίνδυνης οδήγησης άλλων οδηγών και την προστασία του οχήματος, π.χ. στην περίπτωση ατυχήματος, κλοπής ή βανδαλισμού. Μεταξύ άλλων, αυτή επεσήμανε ότι η νομική βάση επεξεργασίας εν προκειμένω είναι η εκ των προτέρων συγκατάθεση των επηρεαζόμενων προσώπων. Διαφορετικά, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΓΚΠΔ, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω dash cams, χωρίς τη συγκατάθεση των επηρεαζόμενων προσώπων, είναι παράνομη, καθώς: α) η επεξεργασία δεν έχει νομική βάση, β) το υλικό δεν συλλέγεται για καθορισμένο, ρητό και νόμιμο σκοπό και γ) καταγράφονται υπερβολικές, μη αναγκαίες και μη συναφείς εικόνες τρίτων προσώπων.

 

Γ. Η Ετήσια Έκθεση Ελλάδας

Κατά την Ετήσια Έκθεση Ελλάδας, το σύνολο των καταγγελιών για την παράνομη λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης, οι οποίες υποβλήθηκαν στην ΑΠΔΠΧ, βρισκόταν στις πρώτες τρεις θέσεις των ομαδοποιημένων καταγγελιών, μαζί με αυτές σχετικά με τηλεφωνικές οχλήσεις για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και σχετικά με την αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία. Ειδικότερα, το 2019 υποβλήθηκαν ενώπιον της ΑΠΔΠΧ 118 καταγγελίες για συστήματα βιντεοεπιτήρησης, όταν οι προσφυγές/καταγγελίες που υποβλήθηκαν για όλα τα θέματα ήταν 983. Ειδικότερα επί των συγκεκριμένων υποθέσεων που απασχόλησαν την ΑΠΔΠΧ σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Ελλάδας, επισημαίνονται οι ακόλουθες.

 1. Κάμερες σε οικιακούς χώρους

Εκ των 118 καταγγελιών που υποβλήθηκαν στην ΑΠΔΠΧ για λειτουργία καμερών, οι 76 αφορούσαν συστήματα βιντεοεπιτήρησης σε οικιακούς χώρους για σκοπούς προστασίας της κατοικίας. Ως προς την εν λόγω περίπτωση, στην Ετήσια Έκθεση Ελλάδας επισημαίνεται ότι σε αυτές τις υποθέσεις οι εμπλεκόμενοι ενημερώνονται για το θεσμικό πλαίσιο, αλλά ότι η ΑΠΔΠΧ έχει περιορισμένη δυνατότητα παρέμβασης, όπως αναφέρεται και στην Ετήσια Έκθεσή της του 2018.

Ανατρέχοντας στην Ετήσια Έκθεση του 2018, στην οικεία ενότητα διαβάζουμε ότι «Στις περιπτώσεις, όμως, καταγγελιών σχετικά με σύστημα βιντεοεπιτήρησης, κρίσιμο στοιχείο  για  να  διαπιστωθεί  το  αν  εφαρμόζεται  η  νομοθεσία  για  την  προστασία  των δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  για  την  αποτελεσματική  επέμβαση  της  Αρχής αποτελεί το πεδίο λήψης των καμερών. Τούτο διότι για τη βεβαίωση παράβασης από μια διοικητική αρχή θα πρέπει να προκύπτει με απόλυτη βεβαιότητα τουλάχιστον το ότι λαμβάνεται εικόνα κατά παράβαση των προϋποθέσεων νομιμότητας. Προς τούτο απαιτείται, ενδεχομένως, επιτόπιος (και μάλιστα αιφνίδιος) έλεγχος στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης και ιδίως στο κεντρικό σύστημα επόπτευσης, και πιθανώς αποθήκευσης, εικόνων. Στο άρθρο 9 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζεται ότι καμία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά μόνον όταν και όπως ορίζει ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας. Επομένως, καθώς δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη για την Αρχή και δεδομένου ότι οι ως άνω καταγγελίες αφορούν σύστημα βιντεοεπιτήρησης εγκατεστημένο σε οικία, ο ενδεχόμενος επιτόπιος έλεγχος δεν μπορεί κατ’αρχήν να γίνει από την Αρχή».

 1. Κάμερες σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών

Η υπόθεση αφορούσε τη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε αλυσίδα καταστημάτων ηλεκτρονικών ειδών. Κατά την οικεία καταγγελία σωματείου εργαζομένων, το εν λόγω σύστημα λειτουργούσε παράνομα, μεταξύ άλλων, σε χώρους αποθήκης, συναρμολόγησης, συντήρησης, καθώς και στον χώρο του εστιατορίου των εργαζομένων. Η ΑΠΔΠΧ, με την υπ’ αριθμ. 49/2019 απόφασή της, έκρινε υπέρ της νομιμότητας των περισσότερων εκ των καμερών. Ως προς την κάμερα στον χώρο του εστιατορίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατάχθηκε να προβεί είτε σε κατάλληλη προσαρμογή του πεδίου λήψης της είτε σε απεγκατάστασή της. Διατάχθηκαν επίσης επιμέρους προσαρμογές του συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

 1. Κάμερες σε δημόσια σχολεία

Η υπόθεση αφορούσε την εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε σχολεία κατά τις ώρες μη λειτουργίας τους. Κατά την καταγγελία, η εγκατάσταση ήταν παράνομη. Η ΑΠΔΠΧ, με την υπ’ αριθμ. 21/2019 απόφασή της έκρινε ότι η αρμοδιότητα εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε δημόσια σχολεία κατά τις ώρες μη λειτουργίας τους ανήκει στον εκάστοτε Δήμο, ο οποίος είναι αρμόδιος για την ασφάλεια και τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Για τους λόγους αυτούς, ο φάκελος της υπόθεσης στάλθηκε στον οικείο Δήμο, ώστε να τηρηθούν από μέρους του οι προϋποθέσεις νομιμότητας. Ως προς τη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε ώρες λειτουργίας δημόσιου σχολείου, υπογραμμίσθηκε ότι αυτή δεν επιτρέπεται.

 

Δ. Επίμετρο

Κλείνοντας, άξιο αναφοράς προς στοχασμό είναι το ακόλουθο απόσπασμα από τις προαναφερθείσες υπ’ αριθμ. 3/2019 Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΣΠΔ για τη βιντεοεπιτήρηση: «Η βιντεοεπιτήρηση δεν είναι εξ ορισμού αναγκαία εφόσον υπάρχουν άλλα μέσα για την επίτευξη του υποκείμενου σκοπού. Στην αντίθετη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος να μεταβληθούν οι πολιτισμικοί κανόνες και επομένως να εδραιωθεί ως γενική αρχή η έλλειψη της ιδιωτικότητας».

Αιμίλιος Κορωναίος | Δικηγόρος Αθηνών | 2024