Skip to main content

Εράνισμα προσωπικών δεδομένων – 9/2022

Πρώτη δημοσίευση: εφημερίδα “Εστία”
Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 28/04/2022

Αιμίλιος Κορωναίος
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
LL.M. (mult.), CIPP/E, CIPM

Α.Π.Δ.Π.Χ. – Τηλε-επιτήρηση

Πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σε εργοδότρια για παράνομη τηλε-επιτήρηση. Κατά την καταγγελία, εργαζόμενη παρείχε διαδικτυακά μαθήματα μέσω της πλατφόρμας «Zoom» για λογαριασμό φροντιστηρίου. Η εργοδότρια συμμετείχε όμως και αυτή στις εν λόγω διαδικτυακές παραδόσεις μέσω υπολογιστή τον οποίο είχε εγκαταστήσει στο σπίτι της. Ασκούσε μάλιστα τρόπον τινά τηλε-επιτήρηση, παρεμβαίνοντας κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος προκειμένου να συνετίσει τους μαθητές, παρά τις αντιρρήσεις της εργαζόμενης. Ο λόγος αυτής της συμπεριφοράς κατά την εργοδότρια ήταν ιδίως η διασφάλιση της ποιότητας των μαθημάτων. Όπως έκρινε η ΑΠΔΠΧ, εν προκειμένω η εργοδότρια δεν ενημέρωσε δέοντως την εργαζόμενη για την επίμαχη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της και ουδέποτε ανταποκρίθηκε στις αντιρρήσεις της.

Κύπρος – Ανοιχτός φάκελος

Συνεχίζοντας την επισκόπηση των αποφάσεων της πλέον πρόσφατης Ετήσιας Έκθεσης για το 2020 του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου, κατά το οικείο έτος υποβλήθηκε στην εποπτική αρχή καταγγελία κατά τράπεζας για αποστολή ανοιχτού φακέλου! Κατά την εξέταση της καταγγελίας, διαπιστώθηκε ότι πράγματι ότι πελάτης της τράπεζας είχε λάβει δια αλληλογραφίας από αυτήν ανοιχτό φάκελο με έγγραφα. Το περιστατικό είχε οδηγήσει στη συνέχεια την τράπεζα να λάβει σειρά πρόσθετων μέτρων για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, όπως την παροχή οδηγιών στους προϊσταμένους των μονάδων του εμπλεκόμενου τμήματος περί επιβεβαίωσης ότι οι φάκελοι που αποστέλλονται είναι πάντοτε κλειστοί. Εν τέλει πάντως δεν επιβλήθηκε πρόστιμο, πρωτίστως λόγω της μη διαπίστωσης διαρροής προσωπικών δεδομένων.

Γερμανία – Πανδημία

Με ανακοίνωσή του ο αρμόδιος Επίτροπος Βάδης-Βυρτεμβέργης ενημερώνει για την πρόθεσή επανεξέτασης όλων των περιορισμών που επιβλήθηκαν στο δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων εξαιτίας της πανδημίας του «COVID-19». Και αυτό γιατί το πέρας της πανδημίας θα οδηγήσει στην εξάλειψη των δικαιολογητικών λόγων επιβολής τους. Σε αυτό το πλαίσιο, θα προσεγγισθούν παράγοντες του χώρου υγείας, όπως διαγνωστικά κέντρα και φαρμακεία, καθώς και εταιρείες και δημόσιοι οργανισμοί οι οποίοι έχουν αποθηκεύσει σχετικά δεδομένα, π.χ. δεδομένα για την κατάσταση εμβολιασμού εργαζομένων ή πελατών. Όπου δε κριθεί αναγκαίο, θα ζητηθεί η διαγραφή των εν λόγω δεδομένων και ο τερματισμός συναφών πρακτικών, λ.χ. ο έλεγχος εισόδου.

Δ.Ε.Ε. – Κίνηση και θέση

Με απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) επιβεβαιώνει την πάγια νομολογία του ότι αντιτίθεται σε νομοθεσία η οποία προβλέπει προληπτικά, για την καταπολέμηση της σοβαρής εγκληματικότητας,  γενική και χωρίς διάκριση, π.χ. για το σύνολο του πληθυσμού, διατήρηση δεδομένων κίνησης και δεδομένων θέσης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τους παρόχους αυτών. Η υπόθεση ήχθη ενώπιον του ΔΕΕ κατόπιν δικαστικού αγώνα καταδικασθέντα σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία γυναίκας, με αποδεικτικά στοιχεία δεδομένα κίνησης και θέσης τηλεφωνικών κλήσεων του. Υπενθυμίζεται ότι στα δεδομένα κίνησης μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εμπλεκόμενοι τηλεφωνικοί αριθμοί, η ημερομηνία πραγματοποίησής της, η ώρα έναρξης και λήξης, καθώς και η διάρκεια της επικοινωνίας, στα δε δεδομένα θέσης η γεωγραφική θέση του εξοπλισμού του χρήστη.

Η.Π.Α. – Τεχνητή νοημοσύνη

Τον ορισμό 27 μελών στην Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη («National AI Advisory Committee») ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Αποστολή τους θα είναι να συμβουλεύουν τον Πρόεδρο της χώρας και το Εθνικό Γραφείο Πρωτοβουλίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη («National AI Initiative Office») για σειρά συναφών ζητημάτων. Θα προβούν επίσης στην παροχή συστάσεων για θέματα όπως την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ, το επιστημονικό επίπεδο της χώρας και το ανθρώπινο δυναμικό της σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εμπορίου Ντον Γκρέιβς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει νέους ορίζοντες για την ενίσχυση της οικονομικής και εθνικής ασφάλειάς μας, καθώς και τον τρόπο ζωής μας».

Ουγγαρία – Συναισθηματική ανάλυση

Πρόστιμο ύψους περίπου 670.000 ευρώ -το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα- επέβαλε η εθνική εποπτική αρχή σε τράπεζα για την παράνομη ηχογράφηση της φωνής των πελατών της και τη συναισθηματική ανάλυσή της με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Κατά τα οικεία ευρήματα, η τράπεζα προέβαινε σε αυτόματη καταγραφή των κλήσεων των πελατών της. Ακολούθως, με τη χρήση ειδικού λογισμικού επεξεργασίας ομιλίας το οποίο ανέλυε τη συναισθηματική κατάσταση του καλούντος και λάμβανε υπόψη λέξεις κλειδιά, δημιουργείτο λίστα προτεραιότητας. Η εν λόγω λίστα υπεδείκνυε στην τράπεζα τη σειρά προτεραιότητας με την οποία οι μέχρι πρότινος καλούντες θα έπρεπε να δεχθούν κλήση από την τράπεζα προκειμένου να εξυπηρετηθούν περαιτέρω.

Αιμίλιος Κορωναίος | Δικηγόρος Αθηνών | 2024