Skip to main content

Εράνισμα προσωπικών δεδομένων – 21/2021

Πρώτη δημοσίευση: εφημερίδα “Εστία”
Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 2/11/2021

Αιμίλιος Κορωναίος
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
LL.M. (Aberdeen), ΜΔΕ (Αθήνα)

Α.Π.Δ.Π.Χ. – Βιντεοεπιτήρηση

Επίπληξη και εντολή προσαρμογής στα νόμιμα απηύθυνε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων για την παράνομη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης. Κατόπιν καταγγελίας εργαζομένου και επακόλουθου ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η εγκατάσταση του συστήματος, το οποίο αποτελείτο από 32 κάμερες, έλαβε χώρα δίχως να προηγηθεί η προβλεπόμενη απόφαση επιτροπής αρμόδιου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Περαιτέρω, δεν πραγματοποιήθηκε προ της λειτουργίας του συστήματος η απαιτούμενη ειδική ενημέρωση των εργαζομένων περί αυτής σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή. Τέλος, συγκεκριμένες κάμερες του συστήματος παρανόμως λάμβαναν εικόνα από θέσεις εργαζομένων. Η επιβολή προστίμου δεν κρίθηκε επιβεβλημένη δεδομένου ότι ελήφθη υπόψη, μεταξύ άλλων, ο φιλανθρωπικός, εκπολιτιστικός και μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της μονάδας φροντίδας.

Κύπρος – Απογραφή πληθυσμού

Για τη διαδικασία απογραφής πληθυσμού ενημερώνει με ανακοίνωσή του το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γραφείο Επιτρόπου). Όπως σημειώνεται, κατά τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, γνωστό και ως «GDPR», η επεξεργασία δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς επιτρέπεται, τηρουμένου του πλαισίου νομιμότητας και αναλογικότητας. Η διαδικασία απογραφής πληθυσμού προβλέπεται από το ενωσιακό δίκαιο, διενεργείται δε ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη κατά τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε εθνικό δίκαιο. Επισημαίνεται επίσης ότι το Γραφείο Επιτρόπου βρίσκεται σε διαβούλευση με τη στατιστική υπηρεσία και άλλες αρχές για την ενδεχόμενη μελλοντική δημιουργία ενός δυναμικού μητρώου πληθυσμού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα πάψουν οι απογραφές να επιβαρύνουν το κοινό, λόγω των τηλεφωνικών ή κατ’ οίκον συνεντεύξεων που συνεπάγονται.

Ε.Δ.Δ.Α. – Μετά θάνατον προστασία

Μετά θάνατον προστασία των προσωπικών δεδομένων παρέσχε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) με απόφασή του. Η υπόθεση αφορούσε άρθρα εφημερίδων τα οποία δημοσιεύθηκαν για ιερέα στη Σλοβακία, καταδικασθέντα σε υποθέσεις σεξουαλικού περιεχομένου και με ανηλίκους, αφότου αυτός απεβίωσε. Το δημοσιογραφικό υλικό περιλάμβανε στοιχεία των ποινικών υποθέσεων του ιερέα, αλλά και σειρά μη επιβεβαιωμένων και αβάσιμων αναφορών γι’ αυτόν. Η μητέρα του θανόντος προσέφυγε κατά των δημοσιευμάτων ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, τα οποία δεν έκαναν όμως ιδίως δεκτό το αίτημά της προς καταβολή αποζημίωσης. Για τον λόγο αυτό προσέφυγε στη συνέχεια ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α. Το τελευταίο έκρινε ότι πράγματι εν προκειμένω συνέτρεξε προσβολή του δικαιώματός της στην προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής της.

Ηνωμένο Βασίλειο – Δημοσιογραφία

Σχέδιο Κώδικα Ορθής Πρακτικής στο πεδίο της δημοσιογραφίας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η εθνική εποπτική αρχή. Φιλοδοξία του αποτελεί η παροχή πρακτικών συμβουλών σε οργανισμούς και άτομα που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για δημοσιογραφικούς σκοπούς. Απώτερος στόχος του είναι η εύρεση της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ δημοσιογραφίας, ελευθερίας της έκφρασης και προστασίας προσωπικών δεδομένων, δίχως όμως τη γένεση εμποδίων στη δημοσιογραφική δραστηριότητα. Πρόκειται για εκτενές κείμενο περίπου 100 σελίδων που πραγματεύεται όλα τα συναφή ζητήματα και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εποπτικής αρχής. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2022.

Η.Π.Α. – Υπηρεσίες διαδικτύου

Υπέρμετρη και αδιαφανή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου διαπιστώνει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου («FTC»). Υπενθυμίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου αποτελούν τις εταιρείες που παρέχουν ιδίως τη δυνατότητα πρόσβασής μας στο διαδίκτυο έναντι καταβολής αντιτίμου. Όπως διαπιστώνει σε σχετική έκθεσή της η «FTC», ουκ ολίγοι πάροχοι συλλέγουν και κοινοποιούν πολύ μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου και πελατών τους, π.χ. όλη τη διαδικτυακή δραστηριότητά τους και στοιχεία γεωεντοπισμού τους. Μεταξύ των προβληματικών πρακτικών τους διαπιστώνονται ο συνδυασμός προσωπικών πληροφοριών, δεδομένων χρήσης εφαρμογών και δεδομένων διαδικτυακής δραστηριότητας με σκοπό τη στοχευμένη διαφήμιση, αλλά και η ομαδοποίηση χρηστών με κριτήρια όπως η φυλετική καταγωγή τους ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός τους.

EUROPOL – Επενδυτικές απάτες

Σε εξάρθρωση σπείρας η οποία προέβαινε συστηματικά σε επενδυτικές απάτες στο διαδίκτυο προέβη η EUROPOL κατόπιν ενεργειών σε Βουλγαρία, Κύπρο και Ουκρανία. Οι δράστες είχαν δημιουργήσει διαδικτυακή, δήθεν επενδυτική πλατφόρμα με σκοπό να παρασύρουν ανυποψίαστους Γερμανούς πολίτες στη διενέργεια συναλλαγών. Προωθούσαν τις υποτιθέμενες επενδυτικές υπηρεσίες τους στο διαδίκτυο, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκτός διαδικτύου, δύο τηλεφωνικά κέντρα πραγματοποιούσαν την ίδια ώρα και για λογαριασμό τους διαφημιστικές τηλεφωνικές κλήσεις. Κατά τη διενέργειά τους, χρησιμοποιούνταν προκαθορισμένα κείμενα για την πραγματοποίηση των συνομιλιών, με σκοπό να πειστούν τα υποψήφια θύματα να προβούν σε «επενδύσεις». Οι ατυχείς που προέβαιναν σε αυτές σύντομα διαπίστωναν ότι δεν μπορούσαν ούτε να εισπράξουν τα υποτιθέμενα κέρδη τους ούτε να λάβουν πίσω το επενδυθέν κεφάλαιο.

Αιμίλιος Κορωναίος | Δικηγόρος Αθηνών | 2024