Skip to main content

Εράνισμα προσωπικών δεδομένων – 18/2022

Πρώτη δημοσίευση: εφημερίδα “Εστία”
Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 2/09/2022

Αιμίλιος Κορωναίος
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
LL.M. (mult.), CIPP/E, CIPM

Α.Π.Δ.Π.Χ. – Απεικονιστική εξέταση

Πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σε διαγνωστικό κέντρο για την απώλεια απεικονιστικής εξέτασης. Σύμφωνα με την οικεία καταγγελία, η καταγγείλασα υπέβαλε στο διαγνωστικό κέντρο αίτημα, με το οποίο ζητούσε να λάβει αντίγραφα απεικονίσεων αφορώσες ψηφιακή μαστογραφία της, διενεργηθείσα περίπου προ τριών ετών. Σε απάντηση του αιτήματός της, το διαγνωστικό κέντρο την ενημέρωσε ότι το μηχάνημα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η εξέταση είχε τη δυνατότητα αποθήκευσης αρχείου μόνο για τρεις μήνες, λόγω δε αυτού είχε πλέον αντικατασταθεί. Η χορήγηση των αντιγράφων, λοιπόν, ήταν αδύνατη. Κατά την ΑΠΔΠΧ όμως, το διαγνωστικό κέντρο είχε υποχρέωση τήρησης των απεικονίσεων για χρονικό διάστημα δέκα ετών, όπως προβλέπει ο  Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας. Επομένως, η αδυναμία χορήγησης τους εν προκειμένω συνιστούσε σοβαρή παράβαση.

Κύπρος – Τζούντο

Καταγγελία υποβλήθηκε στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γραφείο Επιτρόπου) σε βάρος προπονητή. Σύμφωνα με αυτή, κατά τη διάρκεια αγώνων τζούντο, ο προπονητής ενός εκ των δύο ανήλικων αθλητών, λόγω διαφωνιών με τις αποφάσεις της διαιτησίας σε σχέση με μία από τις επίμαχες φάσεις, προχώρησε σε συλλογή και ανάρτηση σχετικού βίντεο με τον μεταξύ τους αγώνα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης («Facebook»). Όπως έκρινε η εποπτική αρχή, εν προκειμένω υπήρχε παράβαση, δεδομένου ότι δεν δόθηκε συγκατάθεση από τον έναν εκ των δύο αθλητών για την ανάρτηση. Το γεγονός δε ότι στο βίντεο δεν φαινόταν το πρόσωπο του θιγόμενου αθλητή και δεν αναφερόταν το όνομά του δεν ήταν κρίσιμο. Και τούτο διότι η ταυτότητά του θα μπορούσε να διαπιστωθεί με πρόσθετες ενέργειες, ιδίως διότι επρόκειτο για δημόσιους αγώνες με δημοσιευμένο πρόγραμμα και ημερομηνία διεξαγωγής. Για τους λόγους αυτούς το Γραφείο Επιτρόπου αποφάσισε να απευθύνει επίπληξη στον προπονητή. Πολύ βαρύτερη ήταν η κύρωση όμως για την εμπλεκόμενη ομοσπονδία, η οποία επέδειξε παντελή έλλειψη συνεργασίας κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Έτσι, της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

Ιντερπόλ – «Μουλάρια»

«Ο λογαριασμός σου, το έγκλημά σου». Με αυτό το μότο προχώρησε κατά τη διάρκεια του Αυγούστου η Ιντερπόλ σε μεγάλη διαδικτυακή καμπάνια για τους μεταφορείς παράνομου χρήματος, τους αποκαλούμενους και «money mules» (σε ακριβέστερη μετάφραση «μουλάρια μεταφοράς χρημάτων»). Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούνται από εγκληματίες, συχνά χωρίς αυτά να το αντιλαμβάνονται, στο πλαίσιο των εγκληματικών σχεδίων τους. Κατά τη συνηθέστερη εκδοχή αυτών, το «μουλάρι» καλείται από τον εγκληματία να δεχθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του χρηματικό ποσό και να το μεταφέρει στη συνέχεια σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτου ή να προβεί σε ανάληψη αυτού και παράδοσή του σε τρίτο, έναντι αμοιβής. Τα εν λόγω χρηματικά ποσά συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες, τα δε «μουλάρια» χρησιμοποιούνται σε μια προσπάθεια να καταστεί νόμιμη η προέλευση των χρημάτων.

Ουρουγουάη – Επέτειος

Την επέτειο των δεκατεσσάρων ετών εφαρμογής του ισχύοντος νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων γιόρτασε πρόσφατα η εποπτική αρχή της χώρας. Πρόκειται για τον πρώτο νόμο της χώρας ο οποίος αναγνώρισε το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων ως θεμελιώδες δικαίωμα, ενσωματώνοντας επιμέρους αρχές, δικαιώματα και υποχρεώσεις, με σημαντικό αποτέλεσμα την αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ουρουγουάη παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Κατά την οικεία ανακοίνωση, παρά τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, η αναμόρφωση του εν λόγω νόμου είναι εκ νέου υπό συζήτηση, με σκοπό η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να καταστεί πιο διαφανής, πρωτίστως κατά την εφαρμογή αλγορίθμων για τη λήψη αποφάσεων.

Τουρκία – Γενετικά δεδομένα

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την επεξεργασία γενετικών δεδομένων δημοσίευσε η αρμόδια εποπτική αρχή. Όπως επισημαίνεται, είναι σημαντικό οι σχετικές επεξεργασίες να διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες, καθώς και να υφίσταται ευαισθητοποίηση του κοινού γι’ αυτές, λόγω του ότι τα γενετικά δεδομένα αποτελούν ευαίσθητα δεδομένα αναφορικά με τις πληροφορίες τις οποίες παρέχουν. Η δε επεξεργασία τους μπορεί να έχει ευρύτερο αντίκτυπο, επηρεάζοντας όχι μόνο τα υποκείμενά τους, αλλά και τους συγγενείς τους, τις μέλλουσες γενεές, την εθνική οικονομία και ασφάλεια. Υπενθυμίζεται ότι κατά τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, γνωστό ως «GDPR», γενετικά δεδομένα είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου, τα οποία κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν, όπως προκύπτουν ιδίως από ανάλυση βιολογικού δείγματος του εν λόγω φυσικού προσώπου και τα οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με την φυσιολογία ή την υγεία του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 

Αιμίλιος Κορωναίος | Δικηγόρος Αθηνών | 2024