Skip to main content

Εράνισμα προσωπικών δεδομένων – 15/2021

Πρώτη δημοσίευση: εφημερίδα “Εστία”
Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 5/08/2021

Α.Π.Δ.Π.Χ. – Ανήλικο τέκνο

Πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σε ιατρό για τη μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης πατέρα στα δεδομένα του ανηλίκου τέκνου του. Τα τελευταία η ιατρός φέρεται ότι δεχόταν να τα χορηγήσει μόνο στην εν διαστάσει σύζυγο αυτού και μητέρα του τέκνου. Εν προκειμένω, η ΑΠΔΠΧ έκρινε ότι ο πατέρας είχε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του ανηλίκου τέκνου του. Μεταξύ των ισχυρισμών της ιατρού που δεν έγιναν δεκτοί, άξια μνείας είναι η επίκληση της μη εξοικείωσής της στο χειρισμό ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, με αποτέλεσμα την αδυναμία της, κατά τα λεγόμενά της, να προβεί σε αποστολή των επίμαχων προσωπικών δεδομένων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Κύπρος – Βουλευτικές εκλογές

Πλούσια σε παραβάσεις στο πεδίο της πολιτικής επικοινωνίας φαίνεται πως ήταν η προεκλογική περίοδος στην Κύπρο για τις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου. Σε σχετική ανακοίνωσή του, το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επισημαίνει ότι κατά το ως άνω χρονικό διάστημα υποβλήθηκαν 65 παράπονα για τη λήψη ανεπιθύμητων μηνυμάτων, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεφωνικών κλήσεων σχετικά με την προώθηση πολιτικών θέσεων και υποψηφιοτήτων. Εξ αυτών, για 25 παράπονα επιβλήθηκε η διοικητική κύρωση της προειδοποίησης και για 16 παράπονα επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 23.500 ευρώ. Για 18 δε παράπονα δεν επιβλήθηκε ουδεμία κύρωση για ποικίλους λόγους. Εκκρεμεί ακόμη η έκδοση αποφάσεων για 9 παράπονα, τα οποία αφορούν 2 υποψηφίους.

Γαλλία – «Φακελώματα»

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων πλήθους προσώπων προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση παρασκηνιακής πίεσης -το γνωστό λόμπινγκ- διέπεται προφανώς από το ισχύον προστατευτικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα. Αυτό φαίνεται ότι αγνοούσε εταιρεία η οποία τηρούσε σχετικό αρχείο για περισσότερα από 200 πρόσωπα, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν πολιτικοί και δημοσιογράφοι, ικανά να ασκήσουν επιρροή για την προώθηση των συμφερόντων της. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέχθηκαν αφορούσαν τη θέση και τη διεύθυνση εργασίας των εμπλεκομένων, αριθμούς τηλεφώνων, ηλεκτρονικές διευθύνσεις κ.α. Περαιτέρω, τα εν λόγω πρόσωπα βαθμολογούνταν σύμφωνα με διάφορα κριτήρια, ώστε να αξιολογείται ιδίως η δυνατότητα επιρροής τους. Η βασική παράβαση που διαπιστώθηκε ήταν η μη ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων για τα ως άνω από την εταιρεία, με αποτέλεσμα να της επιβληθεί πρόστιμο ύψους 400.000 ευρώ.

Λουξεμβούργο – Πρωτοφανές πρόστιμο

Αντιμέτωπος με «καμπάνα» πλησίον του 1 δις ευρώ (746 εκ. ευρώ) βρίσκεται ο τεχνολογικός κολοσσός «Amazon» για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Παρά το ότι η επιβολή του προστίμου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επισήμως από την εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, σε σχετική δήλωση προέβη η oμάδα υπεράσπισης ψηφιακών δικαιωμάτων και ελευθεριών που υπέβαλε τον Μάιο του 2018 την καταγγελία, η οποία έγινε δεκτή. Πρόκειται για το υψηλότερο πρόστιμο που επιβάλλεται στα περισσότερα από τρία έτη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, γνωστού ως «GDPR».

Ολλανδία – «Lingua franca

Το σφάλμα της να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά τη «lingua franca» της εποχής μας -την αγγλική γλώσσα- για τη σύνταξη της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της καλείται να πληρώσει η γνωστή εφαρμογή TikTok για το διαμοιρασμό μικρών βίντεο, κατόπιν της επιβολής προστίμου ύψους 750.000 ευρώ. Όπως έκρινε η εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, το TikTok όφειλε να παρέχει το κείμενο στα ολλανδικά, ώστε να γίνεται ευχερώς κατανοητό από τους τοπικούς χρήστες, πολλοί εκ των οποίων είναι ανήλικοι. Σημειώνεται ότι με την Πολιτική Προστασίας του εκάστοτε φορέα ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του από αυτόν.

Ο.Η.Ε. – Παρακολουθήσεις

Ως εξαιρετικά ανησυχητικές και επιβεβαίωση ορισμένων από τους χειρότερους φόβους χαρακτηρίστηκαν από την Ύπατη Αρμοστή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Μισέλ Μπατσελέτ οι αποκαλύψεις ως προς την εκτενή χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού «Πήγασος». Σκοπός αυτής ήταν οι παρακολουθήσεις, μεταξύ άλλων, πολιτικών και δημοσιογράφων σε διάφορες χώρες. Όπως υπογραμμίζεται στη δήλωση, αναγκαία και αναλογικά μέτρα παρακολούθησης μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο σε στενά καθορισμένες περιστάσεις και για ένα νόμιμο σκοπό. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα λογισμικό με τις δυνατότητες του «Πήγασος» θα μπορούσε νομίμως να χρησιμοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο ερευνών για σοβαρά εγκλήματα και σημαντικές απειλές ασφαλείας. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πρόσφατες αποκαλύψεις, το λογισμικό «Πήγασος», το οποίο διαθέτει ιδιωτική εταιρεία, φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα από πλήθος πελατών της για την παρακολούθηση «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων ατόμων, κατά παράβαση του ως άνω πλαισίου.

 

 

Αιμίλιος Κορωναίος | Δικηγόρος Αθηνών | 2024