Skip to main content

Εράνισμα προσωπικών δεδομένων – 1/2020

Πρώτη δημοσίευση: εφημερίδα “Εστία”
Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 10/12/2020

Αιμίλιος Κορωναίος
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
LL.M. (Aberdeen), ΜΔΕ (Αθήνα)

Λειτουργία εποπτικής αρχής

Εν μέσω δεύτερου κύματος κορωνοϊού η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ενημερώνει ότι εξυπηρετεί το κοινό με αυτοπρόσωπη παρουσία μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Παρατείνεται επίσης η αναστολή των δημόσιων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος της ΑΠΔΠΧ έως και τις 15.01.2021. Κατά τη διάρκεια της αναστολής οι συνεδριάσεις διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κορωνοϊός

Στο ρυθμιστικό πεδίο, η ΑΠΔΠΧ δημοσίευσε επιτέλους στην ιστοσελίδα της τo πλήρες κείμενο της υπ’ αρ. 5/2020 απόφασής της με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του COVID-19. Με αυτές παρέχονται υποδείξεις για τις υποχρεώσεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων κατά τη λήψη μέτρων  κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, όπως αυτές απορρέουν από το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται τι ισχύει για τις θερμομετρήσεις προσώπων ή για τις συμπληρώσεις ερωτηματολογίων σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους. Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας ενός προσώπου, όπως το αν κάποιος νοσεί ή όχι, η κατ’ οίκον παραμονή του λόγω ασθένειας, η διαπίστωση ενδείξεων ασθένειας, αποτελούν ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων και απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου προστασίας.

Δικηγόροι

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του Κώδικα Δεοντολογίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και δικηγορικούς συλλόγους, όπως αυτός δημοσιεύθηκε κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Το επόμενο βήμα είναι η έγκρισή του από την ΑΠΔΠΧ. Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας περιέχει ειδικές ρυθμίσεις για σειρά ζητημάτων που απασχολούν τους δικηγόρους, όπως την επαγγελματική προβολή τους και την ενδεχόμενη χρήση δεδομένων των εντολέων τους προς τον σκοπό αυτό, τη χρήση δεδομένων άλλης δικογραφίας σε τρέχουσα υπόθεση, την ενημέρωση αντιδίκων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους. Άξια μνείας είναι επίσης η πρόβλεψή του για τη σύσταση Επιτροπής Εφαρμογής Κώδικα Δεοντολογίας, η οποία θα είναι αρμόδια ιδίως για την παρακολούθηση της εφαρμογής του. Πρόκειται για κείμενο με μεγάλο ενδιαφέρον για το σύνολο των πολιτών, των οποίων, άλλωστε, τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας, όταν εμπλέκονται σε υπόθεση με νομικό ενδιαφέρον.

Κύπρος – Διαγωνισμός ζωγραφικής

Εξαιρετικά πρωτότυπη είναι η τρέχουσα διοργάνωση από το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κύπρου διαγωνισμού ζωγραφικής, σε συνεργασία με το κυπριακό Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θέμα του είναι η «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη Σχολική Μονάδα». Το έργο που θα επιλεγεί ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ως εξώφυλλο για την Ετήσια Έκθεση του Γραφείου Επιτρόπου, καθώς και για ενημερωτικές δράσεις προβολής και προώθησης του. Παράλληλα, για τον νικητή θα υπάρξει και χρηματικό έπαθλο. Έξυπνη δράση ευαισθητοποίησης του κοινού που μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και για την ελληνική πολιτεία.

Ιταλία – Επιθετικές προωθητικές ενέργειες

Πρόστιμο περίπου 12.250.000 ευρώ επέβαλε η ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων σε μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, εκατοντάδες άτομα είχαν υποβάλει καταγγελίες για ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και το προωθητικό δίκτυό της, με περιεχόμενο την προώθηση τηλεφωνικών και διαδικτυακών υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων ευρημάτων της εποπτικής αρχής, αίσθηση προκάλεσε η απόκτηση και χρήση από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας λιστών με στοιχεία επικοινωνίας, χωρίς τη συγκατάθεση των εμπλεκόμενων προσώπων, καθώς και η χρήση τηλεφωνικών αριθμών για τις προωθητικές ενέργειες που εμφανίζονταν ως ανύπαρκτοι στο οικείο μητρώο. Μαθήματα προς αποτροπή, λοιπόν, για τους τυχόν εγχώριους μιμητές, που έχουν ήδη δεχθεί κατά το παρελθόν βαριές καμπάνες από την ΑΠΔΠΧ.

Κίνα – Νέα νομοθεσία

Τις διεθνείς εξελίξεις φαίνεται ότι σπεύδει να προλάβει η Κίνα παρουσιάζοντας το πρώτο σχέδιο πλήρους νομοθετικού κειμένου της χώρας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το γεγονός αποτελεί είδηση, δεδομένου ότι η Κίνα έχει απασχολήσει για την ευρεία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πολιτών της, ιδίως για την εγκατάσταση σε ευρεία κλίματα συστημάτων βιντεοεπιτήρησης. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα για παραβίαση των ρυθμίσεών της νέας νομοθεσίας είναι βαριά και μπορούν να φθάσουν περίπου μέχρι τα 6 εκατομμύρια ευρώ ή το 5% του κύκλου εργασιών του προηγούμενου έτους. Η διεθνής κινητικότητα στο πεδίο της ρύθμισης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντείνεται.

 

Αιμίλιος Κορωναίος | Δικηγόρος Αθηνών | 2024